A4 Studie en beroep

13 december 2019

De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Suggesties

Leerlingen kunnen zich, naar aanleiding van de lessen scheikunde, een beeld vormen van de studie- en beroepskeuze waarvoor een N-profiel noodzakelijk is. Dat betekent dat dit aan de orde komt in de lessen of dat er een andere gelegenheid is. Bijvoorbeeld door samenwerkingsprogramma's met hbo/wo-instellingen waarbij leerlingen al voor het examen in contact komen met de wijze waarop er in een vervolginstelling gewerkt wordt. Leerlingen komen dan ook in contact met studenten uit deze vervolgstudies.

Vaardigheden met betrekking tot:

  • schrijfopdrachten: schrijf een artikel, interview of reportage over natuurwetenschappelijk onderzoekers aan universiteiten, bij overheids- en/of kennisinstellingen;
  • verslagen en presentaties over bedrijfsbezoeken en studiedagen aan wo-hbo instellingen;
  • deelname aan conferenties;
  • deelname aan oriëntatie- en informatieprogramma's bij vervolgopleidingen;
  • deelname aan masterclasses bij vervolgopleidingen.

dit hoort bij