A14 Redeneren in termen van duurzaamheid

13 december 2019

De kandidaat kan in maatschappelijke, beroeps- en technologische contexten aspecten van duurzaamheid aangeven en beschrijven. (havo)

De kandidaat kan in maatschappelijke, beroeps- en wetenschapscontexten aspecten van duurzaamheid aangeven en beschrijven, daarmee samenhangende problemen analyseren en voorstellen formuleren voor een mogelijke oplossing daarvan. (vwo)

Specificatie in de syllabus havo

  • De kandidaat kan de rol van levenscycli van stoffen, materialen en producten aangeven in termen van duurzaamheid;
  • De kandidaat kan de maatschappelijke betekenis van de chemie toelichten in contexten over wereldvoedselvoorziening, duurzame energievoorziening, (drink)watervoorziening, beschikbaarheid van grondstoffen, opwarming van de aarde en vervuiling van de aarde.

Specificatie in de syllabus vwo

  • De kandidaat kan de rol van levenscycli van stoffen, materialen en producten aangeven in termen van duurzaamheid;
  • De kandidaat kan met behulp van kennis over levenscycli van stoffen, materialen en producten voorstellen formuleren voor een keuze tussen alternatieven bij gebruik van stoffen, materialen in industriële processen;
  • De kandidaat kan in de context van duurzaamheid de maatschappelijke betekenis van de chemie benoemen;
  • De kandidaat kan de wereldvraagstukken: wereldvoedselvoorziening, duurzame energievoorziening, (drink)watervoorziening, beschikbaarheid van grondstoffen, opwarming van de aarde en vervuiling van de aarde relateren aan chemische concepten.

Suggesties

Ook bij deze eindterm worden verschillende handelingswerkwoorden gebruikt. Ook is van belang te zien dat voor de havoleerling de technologische contexten worden genoemd en voor de vwo-leerling de wetenschappelijke contexten. Dat betekent dat ook de beroepspraktijk van chemici kan worden gebruikt om op een verschillende manier aspecten van duurzaamheid aan de orde te stellen.

Redeneringen over duurzaamheid komen vooral aan de orde bij een aantal eindtermen voor het schoolexamen, waarbij duurzaamheid een sleutelwoord is.


dit hoort bij