A13 Redeneren over systemen, verandering en energie

13 december 2019

De kandidaat kan chemische processen herkennen in termen van systemen en daarbij kennis van stoffen, deeltjes, reactiviteit en energie gebruiken. (havo)

De kandidaat kan chemische processen beschrijven in termen van systemen met kennis van stoffen, deeltjes, reactiviteit en energie. (vwo)

Geen specificatie in de syllabus

Suggesties

Het gebruikte handelingswerkwoord in deze eindterm maakt duidelijk dat van de vwo-leerling iets anders wordt verwacht dan van de havoleerling.


dit hoort bij