A12 Redeneren in termen van structuureigenschappen

13 december 2019

De kandidaat kan macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op meso- en (sub)microniveau, en daarin aspecten van schaal herkennen en kan omgekeerd vanuit structuren voorspellingen doen over die macroscopische eigenschappen.

Specificatie in de syllabus

De kandidaat kan de volgende begrippen herkennen en gebruiken:

  • microstructuur/microniveau: atomen, moleculen, ionen;
  • mesostructuur/mesoniveau: structuurniveau gevormd door een aantal groepen/gegroepeerde deeltjes uit het microniveau;
  • macrostructuur/macroniveau: op niveau van stoffen en materialen (stof-/materiaaleigenschappen).

Suggesties

Het gaat in deze eindterm over een manier van redeneren die met leerlingen moet worden geoefend in uiteenlopende situaties en contexten. Het vergt in de praktijk aardig wat oefening in de klas om leerlingen zich dit eigen te laten maken. Beginnen in tamelijk eenvoudige situaties in leerjaar 4 is nodig om alle leerlingen in deze wijze van redeneren te oefenen.


dit hoort bij