A11 Redeneren in termen van context-concept

13 december 2019

De kandidaat kan in leefwereld-, beroeps- en technologische contexten chemische concepten herkennen en gebruiken en kan op basis daarvan voorspellingen doen, berekeningen en schattingen maken (havo).

De kandidaat kan in leefwereld-, beroeps- en wetenschapscontexten chemische concepten herkennen en gebruiken en kan op basis daarvan voorspellingen doen, berekeningen en schattingen maken en daarbij een argumentatie geven (vwo).

Geen specificatie in de syllabus.

Suggesties

Deze eindterm stimuleert om met leerlingen te werken vanuit een context die in het onderwijs aan de orde is of aan de orde wordt gesteld. Het kan bij voorbeeld gaan om:

  • de introductie van een nieuwe module en het bedenken van contextvragen;
  • een presentatie van een actueel onderwerp door een docent of door een leerling;
  • gebruik van informatieve teksten over de wereld van de chemie, zoals bij voorbeeld in 'Chemische feitelijkheden'.


dit hoort bij