A1 Informatievaardigheden gebruiken

10 mei 2023

De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.

Suggesties

Zowel in practicumverslagen als in praktische opdrachten kunnen de informatievaardigheden geëxamineerd worden. Naast de bij het subdomein Communiceren (A2) en subdomein Vakspecifiek gebruik van de computer (A14) genoemde voorbeelden van praktische opdrachten kan ook worden gedacht aan:

  • opdrachten met computermodellen;
  • computersimulaties van processen en verschijnselen;
  • gebruik van interactieve applets;
  • gebruik van digitale databases;
  • verzamelen van meetgegevens;
  • videometing;
  • opzoeken van relevante, betrouwbare gegevens bij actualiteitsopdrachten;
  • webquests;
  • via e-mail contact zoeken met deskundigen;
  • digitaal inleveren van verslagen e.d. via ELO;

Het beoordelen van de betrouwbaarheid in (digitale) bronnen is niet altijd even eenvoudig. Zie hiervoor ook: http://histoforum.net/2009/informatievaardigheden.html


dit hoort bij