De inrichting van het onderwijs

25 oktober 2023

Een school die praktijkgerichte programma’s aanbiedt, staat voor de uitdagende taak een examenprogramma te vertalen naar een onderwijsprogramma, waarbij vraagstukken van externe opdrachtgevers een centrale rol spelen. Maar hoe doe je dat nu?

Scholen en teams hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. in het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Deze zaken moeten scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO geeft docenten die de praktijkgerichte programma’s aanbieden steun in de vorm van digitale handreikingen. Deze handreiking bevat onder andere informatie over de praktische en realistische opdrachten, het PTA, over toetsing, over de rollen van de docent, de samenwerking met externe opdrachtgevers en vervolgopleiders en andere praktische zaken. De site is bedoeld te inspireren.