de inrichting van het onderwijs

1 april 2022

Een school die praktijkgerichte programma’s aanbiedt, staat voor de uitdagende taak een examenprogramma te vertalen naar een onderwijsprogramma, waarbij vraagstukken van externe opdrachtgevers een centrale rol spelen.

Deze ontwikkeltaak kun je op meerdere manieren vormgeven. Er zijn scholen die ruimte geven voor het creatieve proces waarbij leraren een centrale rol spelen zonder ‘objectieve maatstaven of vaste procedures; het gaat vooral om ruimte voor de ontwerper om vanuit zijn eigen visie creatief in te spelen op de unieke kenmerken van de doelgroep’, (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Leraren lossen problemen gaandeweg op. Er zijn ook scholen die de voorkeur geven aan een meer planmatige aanpak. Zij formuleren vooraf doelstellingen die zij gaandeweg het proces als leidraad hanteren. En er zijn nog meer mogelijke ontwikkelbenaderingen waar een school voor kan kiezen.

Binnenkort kun je hier meer over de ontwikkelbenaderingen lezen.