van EP naar OP

1 april 2022

Van examenprogramma naar onderwijsprogramma

Alle onderdelen uit het examenprogramma moeten worden vertaald naar een onderwijsprogramma van de leerling, waarin hij zich alle eindtermen eigen kan maken.

Scholen maken op basis van het examenprogramma hun eigen onderwijsprogramma dat aansluit bij de visie van de school en past bij de regio. Opdrachten zijn dus op elke school anders. Het landelijke examenprogramma verwijst naar opdrachten, maar schrijft geen opdrachten voor. Het bevat eindtermen met vaardigheden en kenniselementen die in samenhang binnen opdrachten aan de orde kunnen komen. Tegelijkertijd spelen ook loopbaanontwikkelingsdoelen mee. Met andere woorden: in elke opdracht komen elementen uit de domeinen A t/m F van het examenprogramma bij elkaar. In een opdracht hoeven niet álle eindtermen behandeld te worden, zolang ervoor gezorgd wordt dat wel alle eindtermen in het onderwijsprogramma aan de orde komen. De school kan gerichte keuzes maken welke eindtermen in welke opdrachten aandacht krijgen.