Formatief evalueren

25 oktober 2023

Formatief evalueren

Het vertalen van een conceptexamenprogramma naar een onderwijsprogramma waarbij leerlingen actief aan praktische en realistische opdrachten werken vraagt om een doelgerichte benadering. Een didactisch principe dat hier goed bij aansluit is formatief evalueren. Formatief evalueren staat in dienst van het leren. Het geeft leraar en leerlingen inzicht in het leerproces en heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Zo is er sprake van een cyclisch proces dat het leren ondersteunt. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als leraar:

  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • de leerling gerichte instructie en feedback geeft en verder op weg helpt.
FE cyclus
Gulikers & Baartman, 2017