Algemene informatie

24 oktober 2023

Uitgangspunten en doelen van het praktijkgerichte programma havo

In een praktijkgericht programma voeren leerlingen voor externe opdrachtgevers praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. Bij de totstandkoming en realisatie van opdrachten worden instellingen, bedrijven en vervolgopleidingen betrokken. Leerlingen ontwikkelen gaandeweg realistische beroeps- en opleidingsbeelden. Daardoor worden deze leerlingen met een praktijkgericht programma beter voorbereid op de keuze en overstap naar het vervolgonderwijs en op hun deelname aan de maatschappij.

Het praktijkgerichte karakter van de programma’s maakt dat scholen LOB op natuurlijke wijze kunnen integreren. Havoscholen bepalen zelf of ze geen, één of beide praktijkgerichte programma’s in hun onderwijsaanbod opnemen. Het praktijkgerichte programma is geen verplicht onderdeel in het curriculum van de havist.

De uitgangspunten en doelen voor het praktijkgerichte programma in het havo zijn:

  • Leerlingen beter voorbereiden op de keuze voor en de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs. En daarmee de aansluiting naar hbo te verbeteren.
  • Leerlingen praktische ervaringen te bieden binnen en buiten de school en daardoor:
    • beter aan te sluiten bij de diverse behoeftes van leerlingen;
    • actief te leren en de motivatie te bevorderen;
    • leerlingen de mogelijkheid te geven beroeps- en opleidingsbeelden te ontwikkelen.
  • Leerlingen de relatie te laten leggen tussen denken en doen. Praktische activiteiten zijn gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van realistische opdrachten van buiten de school. Leerlingen zijn actief en praktisch bezig.

De praktijkgerichte programma’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze uitgangspunten en doelen.