Algemene informatie

1 april 2022

Ambities van het praktijkgerichte programma havo

Kern van het praktijkgericht programma is dat leerlingen praktijkgerichte ervaring opdoen in en buiten de school. Leerlingen voeren praktische en realistische opdrachten uit voor verschillende externe opdrachtgevers en oriënteren zich zodoende op hun toekomstige loopbaan en opleiding. Het praktijkgerichte karakter van de programma’s maakt dat scholen de mogelijkheid hebben LOB op natuurlijke wijze te integreren.

Havo scholen bepalen zelf of ze één of beide praktijkgerichte programma’s in hun onderwijsaanbod opnemen. Het praktijkgerichte programma is geen verplicht onderdeel in het curriculum van de havist.

De ambities voor het praktijkgerichte programma in het havo zijn:

  • Leerlingen beter voorbereiden op de keuze voor en de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs. En daarmee de aansluiting naar hbo te verbeteren.
  • Leerlingen praktische ervaringen te bieden in en buiten de school om hiermee beter aan te sluiten op de diverse behoeftes van leerlingen, om actief te leren en de motivatie te bevorderen, en leerlingen zo te laten werken aan beroepsoriëntatie en het ontwikkelen van beroepsbeelden.
  • Leerlingen de relatie te leren leggen tussen denken en doen. Praktische activiteiten zijn gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van realistische opdrachten van buiten de school. Leerlingen zijn actief en praktisch bezig.

De praktijkgerichte programma’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze ambities.