Handreiking SE praktijkgerichte programma's havo

24 oktober 2023

Wil je alles weten van de praktijkgerichte programma's?

Op deze website vind je de handreiking van de verschillende praktijkgerichte programma’s voor havo. Het gaat om de ‘kleine variant’ en ‘grote variant’ programma’s, ontwikkeld voor een omvang van respectievelijk 120 en 360 studielastuur.

Het doel van deze handreiking is om scholen voorbeelden te geven van een zelf te ontwikkelen praktijkgericht onderwijsprogramma op basis van het examenprogramma en de uitgangspunten daarvan.

Je vindt hier ter inspiratie informatie en tips over de ontwikkeling en inrichting van een onderwijsprogramma, voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites. In deze handreiking staan ook voorbeelden en aanwijzingen over de inrichting van het schoolexamen.

Net als de praktijkgerichte programma’s zelf is deze handreiking in ontwikkeling. Dit betekent dat er regelmatig pagina’s worden vernieuwd en aangevuld met voorbeelden uit de scholen die aan de slag zijn met dit programma. Kom dus regelmatig terug om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Mocht je iets niet kunnen vinden, vragen hebben of tips en tops willen delen, neem dan contact op via pgp-havo@slo.nl.

toon meer