samenwerking

7 december 2022

Een praktijkgericht programma krijgt vorm in de samenwerking met anderen: externe opdrachtgevers en vervolgopleidingen. Waar kan je dan zoal aan denken?

  • Het ontwikkelen van levensechte opdrachten met hbo en externe opdrachtgevers (bedrijven, verenigingen, stichtingen, lokale overheid, ondernemers, hbo).
  • Het maken van afspraken over de betrokkenheid van externen. Denk aan het introduceren van de opdracht, het begeleiden van leerlingen, het uitvoeren van de opdracht op de werkplek, het evalueren van het proces en het product.
  • Het gezamenlijk inrichten van LOB, stage-activiteiten of het profielwerkstuk.
  • Zie voor meer suggesties het document 'Netwerkvorming voor pgp-havo' elders op deze pagina.