Schoolexaminering

27 juli 2023

De praktijkgerichte programma's worden in leerjaar 4 en/of 5 afgesloten met een schoolexamen. Hierdoor is er ruimte voor scholen voor een regionale inkleuring.

Scholen stellen een PTA op waarin onder andere duidelijk gemaakt wordt wat, wanneer en op welke wijze getoetst wordt. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen. Een praktijkgericht programma zal vooral afgesloten worden met praktische toetsen, hoewel andere toetsvormen natuurlijk ook mogelijk zijn.

De afsluiting en beoordeling van het praktijkgerichte programma is onderdeel van de zak/slaagregeling. Bij een ‘klein’ vak maakt het cijfer deel uit van het combinatiecijfer. Het 'grote' vak telt mee als een volwaardig keuzevak.