Het examenprogramma

22 mei 2023

De concept-examenprogramma's

De concept-examenprogramma's zijn geschreven door een ontwikkelteam van docenten onder begeleiding van SLO met gebruikmaking van feedback van de begeleidingscommissie en van een advieskring van stakeholders. Je vindt in de concept-examenprogramma's een korte uitleg over wat het praktijkgericht programma is en natuurlijk de eindtermen van de nieuwe concept-examenprogramma's. In die eindtermen is in formele bewoordingen beschreven wat leerlingen geacht worden te kennen en te kunnen na het volgen van het vak (kennis en vaardigheden).


Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een concept is: de ontwikkeling van het concept-examenprogramma zal de komende jaren doorlopen. De ervaringen van de pilotscholen zijn daarbij belangrijk. De scholen staan gedurende de hele pilotperiode in nauw contact met elkaar en met de ontwikkelaars van het programma. Ook stakeholders zullen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.