Het examenprogramma

25 oktober 2023

De conceptexamenprogramma's

De praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo worden de komende jaren stapsgewijs doorontwikkeld om te leren van de ervaringen van scholen. De ervaring van scholen met twee cohorten is nodig om in een cyclisch proces de examenprogramma’s door te ontwikkelen, af te stemmen op elkaar en andere curriculumontwikkelingen én te verbeteren. Bij de ontwikkeling van deze programma’s zijn docenten betrokken en wordt feedback verwerkt van stakeholders.

In de conceptexamenprogramma’s tref je een korte uitleg over de uitgangspunten en ambities van het praktijkgerichte programma. Daarna volgt de beschrijving van de karakteristiek. De karakteristieken beschrijven de unieke en kenmerkende inhoudelijke eigenschappen van de praktijkgerichte programma’s. Het vormt de basis van het programma waarlangs kennis en vaardigheden in eindtermen zijn uitgewerkt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de programma’s concepten zijn: de ontwikkeling van het conceptexamenprogramma zal de komende jaren doorlopen. De verwachting is dat de praktijkgerichte examenprogramma’s in kleine variant voor schooljaar 2025-2026 worden vastgesteld. Vaststelling van de grote vakken zal in schooljaar 2026-2027 zijn, na met twee cohorten havoleerlingen te hebben ‘proefgedraaid’ en nadat de ontwikkeling is geëvalueerd.

De ervaringen van de pilotscholen zijn daarbij belangrijk. De scholen staan gedurende de hele pilotperiode in nauw contact met elkaar en met de ontwikkelaars van het programma. Ook stakeholders zullen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.