Afstemming met biologie

13 december 2019

In de volgende domeinen is er afstemming met het vak biologie

Havo
Menselijk lichaam (natuurkunde domein F):

• Bewegen biologie: bewegen in het algemeen, spieren, hartspier

• Domein B Beeld- en geluidstechniek: trillingen en golven:

 • werking van de hartspier;
 • echo maken van embryo;
 • voortplanting van golven: impulsgeleiding door het lichaam (bloeddruk);
 • bouw en werking van het oor.

• Diagnostiek in het algemeen met behulp van straling:

 • röntgen
 • nucleaire straling
 • zichtbaar licht, infrarood (warmte) en UV
 • MRI scans
 • invloed van straling op het (menselijk) lichaam, stralingsbescherming: pigmentvorming
  C-datering
 • werking van het oog, oogafwijkingen, lenzen.

• Aarde en heelal (natuurkunde domein E):

 • klimaat en gebruik duurzame energie.

Vwo
Binnen het (Na) vwo-programma bestaat het domein Menselijk lichaam niet, maar bovenstaande (havo)onderdelen komen wél voor binnen het examenprogramma. Deze onderdelen zijn dan verspreid over de (Na)domeinen:

• C Beweging en wisselwerking;

• E Straling en energie;

• G Leven en aarde:

 • processen in levende cellen: eiwitten kunnen volgens het motorprincipe werken;
 • structuur van cellen zichtbaar maken: cytoskelet;
 • ontstaansgeschiedenis van de aarde en atmosfeer: ontstaan van leven, opbouw biosfeer, het klimaat.