Afstemming met NLT

9 augustus 2021

Het vak NLT is modulair van opzet. De modules worden geschreven door docenten uit het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. In de modules is veel aandacht voor samenwerking met het hoger onderwijs. De invulling van NLT kan, wanneer de school daarvoor kiest, van leerling tot leerling verschillen.

Afstemming met natuurkunde kan plaatsvinden op verschillende manieren. Enerzijds kunnen N&G-leerlingen zonder natuurkunde in de vrije ruimte van NLT relevante onderdelen uit het natuurkundecurriculum volgen. Anderzijds zullen diverse NLT-modules verdieping en verbreding van het natuurkundeprogramma bieden, bijvoorbeeld op het gebied van hoge energiefysica, elementaire deeltjesfysica, kosmische straling, astrofysica, biomedische wetenschappen, milieuwetenschappen en aardwetenschappen.