Afstemming met economie

13 december 2019

In augustus 2010 is in 4 havo het nieuwe examenprogramma economie ingevoerd. Een jaar later, in augustus 2011, is in 4 vwo het nieuwe examenprogramma voor dit vak ingevoerd. Van belang is dat, net als bij de vernieuwing van biologie, scheikunde en natuurkunde, de wisselwerking tussen concepten en contexten een belangrijk uitgangspunt was voor het ontwikkelen van nieuwe programma's.

De examenprogramma's havo en vwo zijn gestructureerd rondom acht kernconcepten. Deze kernconcepten zijn: schaarste, ruil, markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei, goede tijden, slechte tijden. Daarnaast beschrijft domein A dat leerlingen economische concepten kunnen herkennen en toepassen in uiteenlopende contexten. Dit domein omvat de onderdelen informatievaardigheden, rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, standpuntbepaling, strategisch inzicht en experimenten.

De grafische rekenmachine is niet meer toegestaan, wel een gewone rekenmachine. Binnen veel natuurkundeonderwerpen kunnen natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige aspecten raken aan economische aspecten. Denk hierbij ook aan analogie met betrekking tot economische modellen en modellen gebruikt in de natuurkunde. Het is dan ook zinvol om in gesprek met collega's voor het vak economie na te gaan waar op school er mogelijkheden liggen voor afstemming en/of samenhang. Dit laatste is vooral in het belang van leerlingen die naast één of meer bètavakken een EM-profiel hebben of van leerlingen die een NT- en/of NG-profiel hebben en economie en/of M&O als extra vak(ken) hebben.