Domein D geschiedenis van rechtstaat en democratie

7 maart 2022

Domein D omschrijft het thema staatsinrichting dat voor alle leerlingen op havo en vwo een verplicht onderdeel is van het schoolexamen. Aspecten daarvan die typisch zijn voor het vwo zitten tevens verwerkt in verplichte historische context over de Verlichting (1650- 1900).

Staatsinrichting behandelt de wording van de democratische rechtsstaat, bij maatschappijleer is er veel aandacht voor de werking ervan. Op veel scholen werken docenten geschiedenis en maatschappijleer hierom in de bovenbouw samen. Dat mag en is ook zinvol, maar het blijft een vereiste dat staatsinrichting ook in het PTA geschiedenis zichtbaar aan de orde wordt gesteld.

Behalve met maatschappijleer is er sterke samenhang met het (kleine) schoolvak filosofie. Op de havo is sociale of politieke filosofie voor alle leerlingen een verplicht domein. Op het vwo bestaat die plicht niet, maar bieden docenten het onderdeel wel vaak in het schoolexamen aan.