Filosofie havo/vwo

2 juni 2020

thema's

Thema_Trends in toetsing

trends in toetsing en evaluatie

​Op het gebied van toetsing spelen in ieder geval twee belangrijke thema’s: formatieve toetsing en de nadruk van meer op het centraal examen ingerichte wijze van toetsen.

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

Thema_Doorstroom vmbo

morele markten?

Hoe kunnen de vakken economie, filosofie en/of geschiedenis elkaar de komende jaren in de bovenbouw van het vwo versterken?

agenda

nieuws