Algemene kenmerken en opbouw van het examenprogramma

19 oktober 2023

In de bovenbouw van havo en vwo is geschiedenis een keuzevak. Het is verplicht in de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij. Op het havo staat er een studielast voor van 320 uur. Op het vwo is dat 480 uur voor leerlingen met het profiel cultuur en maatschappij en 440 voor leerlingen met het profiel economie en maatschappij.

Het examenprogramma omschrijft voor havo en vwo de inhouden, onderverdeeld in vijf domeinen:

  • Domein A: Historisch besef
  • Domein B: Oriëntatiekennis
  • Domein C: Vrij te kiezen thema's als onderdeel van het schoolexamen
  • Domein D: het verplichte thema geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie
  • Domein E: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dit domein is formeel niet nader ingevuld, maar zeker niet onbelangrijk.

Tot 2018 was het examenprogramma voor beide stromen op enkele vaardigheden na identiek. Sindsdien is er een nadrukkelijker verschil gemaakt tussen havo en vwo. Dat betreft met name het aantal tijdvakken waarover in het centraal eindexamen vragen kunnen worden gesteld.