De syllabi

7 maart 2022

Sinds 2015 bestaan de eindexamens geschiedenis voor een groot deel uit vragen, waarin kennis van de leerlingen van de kenmerkende aspecten binnen gegeven historische contexten getoetst worden.

Voor de eindexamens vanaf 2021 (havo) en 2022 (vwo) zijn inmiddels nieuwe syllabi ontwikkeld, met daarin voor zowel havo als vwo nieuwe, ándere historische contexten. Dat betekent dat er met ingang van schooljaar 2019-2020 voor het havo en het vwo nieuwe Programma's van Toetsing en Afsluiting moeten zijn.

Inhoud nieuwe syllabi

In de nieuwe syllabi zijn voor het havo drie en voor het vwo vier historische contexten beschreven.

Voor het havo zijn dat:
  • Het Britse rijk 1585-1900
  • Duitsland in Europa 1918-1991
  • Nederland 1948-2008

Voor het vwo zijn dat:

  • Steden en burgers in de lage landen 1050-1700
  • Verlichting 1650-1900
  • China 1842-2001
  • Duitsland in Europa 1918-1991

Elke historische context bevat de volgende onderdelen:

  • leidende vragen
  • een beschrijvende tekst

In het kader van een tussentijdse aanpassing van het havo-programma zijn de zogenoemde 'aangewezen voorbeelden' eerder al komen te vervallen. In de nieuwe syllabi is dat ook voor het vwo het geval. Wel is er, zowel bij havo als bij vwo, een aantal voorbeelden van ontwikkelingen of verschijnselen opgenomen in de beschrijvende tekst.