Onderzoeken

5 maart 2024

In domein C onderzoeken de leerlingen een artistiek proces of een aspect daarvan. Dit onderzoek kunnen zij individueel of in subgroepjes uitvoeren. Het is aan de school en aan de CKV-docent om te bepalen wat de omvang van dit onderzoek moet zijn.

Het onderzoek bij CKV is onder meer gericht op de:

 • Artistieke context:
  • Het kunstwerk zelf (techniek, materiaal, media);
  • De kunstenaar en zijn opvattingen.
 • Maatschappelijke context:
  • Sociale inbedding, maatschappelijke betekenis.
 • Ervaringscontext:
  • Beleving en emotie.

ScEPTED

Ter inspiratie bij het formuleren van onderzoeksvragen kan de leerling gebruikmaken van het ScEPTED-model. Dit acroniem staat voor sociaal, cultureel antropologisch, economisch, politiek, technologisch, ecologisch en demografisch model en past binnen de hierboven genoemde drieslag.

Omvang onderzoek

Het is aan de school en aan de CKV-docent om te bepalen wat de omvang van dit onderzoek moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verdeling in klein onderzoek (plm. 10 uur) en groot onderzoek (plm. 30 tot 40 uur). Er zijn verschillende modellen die gebruikt kunnen worden bij het doen van onderzoek. In dit voorbeeld wordt gewerkt met het model: Onderzoek in zes stappen (zie ook de links).

CKV-onderzoek Damien Hirst

Hoe onderzoek bij CKV eruit kan zien is uitgewerkt aan de hand van het werk van de kunstenaar Damien Hirst (zie onder downloads).