Domein A: Verkennen

23 oktober 2020

In Domein A staat de kunstervaring van de leerling centraal. Aan de hand van een aantal vragen wordt deze ervaring verkend.

Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Welke ervaringen heb ik met kunst? Wat is mij tot nu toe bijgebleven?
  • Wat versta ik onder kunst?
  • Wat heeft en hoe is mijn kunstervaring en -kennis tot nu toe bepaald en gevormd?
  • Welke kunstdisciplines spreken mij aan en welke niet?
  • Wat weet ik van de opvattingen over kunst van anderen: experts, kunstenaars, recensenten?

Het gaat bij het bespreken van dergelijke vragen niet alleen om het hoe en waarom, maar ook om hoe de individuele opvattingen over kunst zich verhouden tot die van klasgenoten en andere leeftijdsgenoten.

Ervaringen vastleggen

De leerling documenteert zijn persoonlijke opvattingen en ontwikkeling tot dan toe in bijvoorbeeld een kunstautobiografie. Gedocumenteerd vastleggen is ruim te interpreteren, de kunstautobiografie kan bijvoorbeeld in de vorm van gesproken of geschreven tekst, beeld, beweging en/of geluid.

Kunstdisciplines

Het begrip kunst verwijst in het nieuwe CKV-programma naar kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinatie van disciplines. Leerlingen dienen bij CKV een representatief en actueel beeld te krijgen van de verschillende disciplines.

Eindtermen Domein A - Verkennen

1.     De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en opvattingen over kunst beschrijven, daarop reflecteren en het resultaat daarvan gedocumenteerd vastleggen.

2.     De kandidaat kan daarbij aangeven:

  • wat de eigen ervaring met kunst is geweest, welke kennis hij van kunst heeft en wat zijn kunstopvattingen zijn;
  • hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen m.b.t. kunst zijn gevormd;
  • hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen zich verhouden tot die van anderen, onder wie zijn medeleerlingen.