Studielasturen

18 december 2019

Het aantal studielasturen (SLU's) omvat alle activiteiten die nodig zijn voor het desbetreffende vak: lessen, huiswerk, activiteiten, excursies, onderzoek, presentatie enzovoort. De studielast voor elke leerling is 1600 uren per jaar (40 weken x 40 uur per week). Een havoleerling heeft 3200 SLU en een vwo-leerling 4800 SLU verspreid over de bovenbouwjaren.

Het vak CKV omvat 120 SLU voor havo en 160 SLU voor vwo.

Gekoppeld aan de eisen van het examenprogramma is hieronder een voorbeeld uitgewerkt met betrekking tot de verdeling van de SLU's.

Verdeling SLU's
Domein havo 120 SLU's vwo 160 SLU's
A
Verkennen
± 20 uur ± 40 uur
B
Verbreden

± 30 uur

3x 10 uur per discipline

± 40 uur

4x 10 uur per discipline

C
Verdiepen

± 50 uur

2x 10 uur per discipline

1x 30 uur per discipline

± 80 uur

3x 10 uur per discipline

1x 50 uur per discipline

D
Verbinden
± 20 uur ± 20 uur