Domein B: Verbreden

23 oktober 2020

CKV brengt de leerling in contact met kunstuitingen in levensechte, professionele contexten zodat hij de hedendaagse wereld van de kunsten ervaart.

Denk hierbij aan festivals en events, musea en galeries, de gebouwde omgeving, beeldentuinen, schouwburgen, concertzalen, ontwerpstudio's, bioscopen en filmhuizen.

Buiten de comfortzone

De leerling wordt in Domein B aangezet om zich buiten de eigen vertrouwde kunstwereld te begeven, zich open te stellen voor en nieuwsgierig te zijn naar uiteenlopende en voor hem nieuwe kunstdisciplines: architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. Scholen, docenten en leerlingen maken hierin hun eigen keuzes.

Het examenprogramma schrijft voor dat in havo ten minste drie en in vwo ten minste vier verschillende kunstdisciplines worden gekozen.

Begrippenapparaat

Elke discipline kent een eigen begrippenapparaat. Het is belangrijk dat de leerlingen bij het uitvoeren van onderzoek de juiste begrippen hanteren. In deze handreiking staan verwijzingen naar een aantal bestaande begrippenlijsten.

Eindtermen Domein B - Verbreden

3. De kandidaat kan ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten die worden aangeboden in een levensechte, professionele context, beschouwen en waarderen.

4. De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste drie (havo) of vier (vwo) kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de volgende dimensies beschouwen:

 • Feit en fictie;
 • Schoonheid en lelijkheid;
 • Autonoom en toegepast;
 • Ambachtelijk en industrieel;
 • Amusement en engagement;
 • Digitaal en analoog;
 • Individueel en coöperatief;
 • Traditie en innovatie;
 • Herkenning en vervreemding;
 • Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair;
 • Lokaal en globaal.