Beoordelen

13 december 2019

Het nieuwe examenprogramma CKV wordt afgesloten met een cijfer dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer.

Het examenprogramma bestaat uit vier domein (domein A tot en met domein D) die met elkaar verbonden zijn. Tevens is het programma gericht op het (leren) kunst actief mee te maken; de leerling bouwt onder meer nieuwe ervaringen op, onderzoekt en reflecteert op uitkomsten en eigen ontwikkelproces. Afhankelijk van bijvoorbeeld het domein, de activiteit die de leerling uitvoert en/of zijn onderzoek, zal een toepasselijke en geëigende manier van beoordelen en waarderen nodig zijn.

Er zijn twee beoordelingsinstrumenten uitgewerkt, die zijn gekoppeld aan de opdracht 'Voorbeelduitwerking: Het doen van onderzoek bij CKV'.

Beoordelingsinstrument 1 is een rubric, die zowel door leerling als door de docent gebruikt kan worden bij het waarderen van verschillende opdrachten.

Beoordelingsinstrument 2 bestaat uit een Excelbestand, waarin voor de hele klas alle resultaten kunnen worden ingevuld. Het instrument bestaat uit een breed scala van beoordelingscriteria. Het is aan de docent om te bepalen welke criteria op welk deel van het onderzoek van toepassing zijn. Bij het openen van de download verschijnt een tabblad met toelichting.