Dimensies

23 oktober 2020

Bij de stofomschrijving in het nieuwe examenprogramma CKV is gebruik gemaakt van zogenoemde dimensies. Deze dimensies, het zijn er elf, zijn disciplineoverstijgende onderwerpen die aspecten van het artistieke proces (productie, bemiddeling, receptie en reflectie van kunst) uitlichten.

In deze handreiking worden ze voorzien van voorbeelden en mogelijke onderzoeksvragen en activiteiten.

 • Feit en fictie
 • Schoonheid en lelijkheid
 • Autonoom en toegepast
 • Ambachtelijk en industrieel
 • Amusement en engagement
 • Digitaal en analoog
 • Individueel en coöperatief
 • Traditie en innovatie
 • Herkenning en vervreemding
 • Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair
 • Lokaal en globaal

Voorbeeldmatige uitwerkingen

In deze handreiking zijn de dimensies volgens een vast format uitgewerkt. Deze uitwerkingen zijn voorbeeldmatig en maken gebruik van verschillende disciplines.

Format voorbeelduitwerking dimensies.

 • Dimensie X;
 • Relatie tussen de dimensie en CKV;
 • Sfeerbericht: voorbeelduitwerking van de dimensie in één discipline;
 • Concrete opdrachten: voorbeeldopdrachten die ook een basis voor de onderzoeksopdracht kunnen vormen;
 • Suggesties vanuit een andere kunstdiscipline;
 • Meer inspiratie.