Domein B Luistervaardigheid

4 maart 2024

Domein B Luistervaardigheid en het ERK-niveau

2.  De kandidaat kan:

  • aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de spreker(s);
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
  • aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.

Deze formulering kan hulp bieden bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer informatie op de pagina 'Audio- en videofragmenten, vraagstelling'. De formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de luisterteksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Luistervaardigheid wordt bij alle moderne vreemde talen, en dus ook bij Chinees, in het schoolexamen getoetst.

De ontwikkeling van een luistervaardigheidstoets zou nooit het werk van een enkeling moeten zijn, omdat één persoon, zeker bij de ontwikkeling van een toets voor de receptieve vaardigheden, altijd iets over het hoofd ziet. Het bespreken van opgaven met collega's leidt vaak tot aanscherpingen en verbeteringen. Toetsvragen door een andere collega laten beantwoorden, kan het opsporen van constructiefouten in de vraag makkelijker maken.

Op welk ERK-niveau te toetsen?

Voor het vaststellen van het streefniveau luistervaardigheid Chinees gebruiken we de resultaten van de eindmeting van de examenpilot 2010-13 (Fasoglio & Beeker, 2013).

De toets die voor deze meting is gebruikt, bestond uit 11 opgaven (= tekst + vragen) met 43 vragen in totaal. Het niveau dat nodig is om de opgaven goed te maken werd door een internationaal panel ingeschat op minstens A2; bij 7 van de 11 opgaven vond 30% tot 50% van het panel dat een B1 nodig was (Beeker et a., 2013).

Uit deze gegevens kunnen we de volgende niveau-indicaties stellen voor de constructie van de toets luistervaardigheid Chinees:

variant lang overwegend A2-opgaven,
eventueel aangevuld met enkele B1-opgaven
variant elementair

overwegend A1-opgaven,
aangevuld met een aantal A2-opgaven

Wat houden de ERK-niveaus in?

In het volgende schema staan de algemene beschrijvingen van de relevante ERK-niveaus luistervaardigheid voor Chinees. Klik op de links voor meer informatie over de kenmerken van de teksten, de luisterstrategieën die voor dit niveau van toepassing zijn en voor de betreffende 'can do'-descripto​ren aangevuld met concrete illustraties.

A1 Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffe​​​​​​​​​​​​n, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren (pdf, 56 kB)

voorbeeldopgaven (pdf, 319 kB)

A2

Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten en aankondigingen halen.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven (pdf, 306 kB)

B1

Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven (pdf, 214 kB)