Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

De stof uit het examenprogramma moet niet alleen behandeld worden, maar ook getoetst worden in het schoolexamen. In dit onderdeel is hier meer informatie over te vinden, met onder andere een aantal voorbeeldtoetsen​​.

Op de onderliggende pagina's staat per domein alle informatie, zoals het ERK-niveau, toetsmatrijzen en voorbeeldopgaven.