Algemene informatie


SLO biedt vakdocenten in de tweede fase havo/vwo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen; deze bevatten richtlijnen, suggesties en voorbeeldmatige uitwerkingen.

Aangezien Chinees met een schoolexamen wordt afgesloten, worden alle eindtermen van het eindexamenprogramma vwo in deze handreiking uitgewerkt. De inhoud van deze handreiking SE heeft een niet-voorschrijvend karakter.

De handreiking schoolexamens Chinese Taal en Cultuur en Chinese Taal en Cultuur - elementair is één van de handreikingen nieuwe stijl en bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: het basisdocument en deze website.

Het basisdocument (zie downloads) en bevat alle essentiële informatie over het schoolvak ten behoeve van de inrichting van het schoolexamen. De handreiking voor Chinese Taal en Cultuur – Variant lang bevat uitwerkingen van alle eindtermen van het eindexamenprogramma.

Deze website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

  • specifieke informatie gericht te zoeken;
  • worksheets en formats te downloaden;
  • voorbeeldopgaven en -uitwerkingen te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
  • bepaalde onderdelen af te drukken.

We hopen dat de handreiking Chinees in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het vormgeven van hun schoolexamen.

Chinees ook voor havo?

Havisten mogen in de tweede fase twee vakken op vwo-niveau volgen en daarin examen doen. Een vwo-vak kan echter door havoleerlingen alleen ter vervanging van het overeenkomstige havovak worden gevolgd en afgelegd.

Aangezien er vooralsnog geen havocurriculum voor Chinees bestaat, is deze optie momenteel niet mogelijk voor Chinees.