domein E Chinese cultuur

13 december 2019

Chinese cultuur wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in Domein E. Het domein is onderverdeeld in twee subdomeinen: één voor literatuur en één voor cultuur

Door zowel literatuur als cultuur op te nemen in één domein kunnen deze in samenhang een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele vorming van de leerlingen.

Subdomein E1:Chinese literatuur

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten minste drie literaire werken.

Subdomein E2:Chinese cultuur

De kandidaat kan:

  • (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Chinese cultuuruitingen;
  • beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Chinese cultuuruitingen.

Wanneer te toetsen?

Gezien het geringe aantal contacturen en de extra aandacht die nodig is voor de verschillende taalvaardigheden in het eindexamenjaar, is het aan te raden om SE-toetsen van het Domein E al in het voorexamenjaar op te nemen in het PTA. Verschillende opties behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld:
  • subdomein cultuur in klas 4 en/of 5 toetsen en eventueel afsluiten;
  • subdomein literatuur alleen op basis van een literatuurdossier beoordelen, waarin opdrachten en verslagen van klas 4 t/m 6 verzameld zijn;
  • praktische opdrachten in klas 5 en een kennistoets in klas 6 opnemen.

Er zijn nog andere opties denkbaar, afhankelijk van het lesprogramma en van de eisen van de school met betrekking tot het PTA.