Afstemming met andere vakken


Vrijwel alle onderwerpen die behandeld worden in het Domein E, lenen zich goed voor een interdisciplinaire aanpak.

Afhankelijk van programma's binnen de school en van de schoolcultuur kan vorm worden gegeven aan verschillende vakoverstijgende projecten en daaraan gerelateerde opdrachten. Deze kunnen ingediend worden als PO (Praktische Opdracht) en meegenomen worden als onderdeel van het PTA.

Ook als de leerling ervoor kiest het profielwerkstuk voor het vak Chinees te maken, is een interdisciplinair onderwerp een goede optie. Het cijfer voor het profielwerkstuk maakt onderdeel uit van het zogenaamde combinatiecijfer (het gemiddelde van de 'kleine vakken/onderdelen' die met één cijfer op de cijferlijst staan).

Vakoverstijgende thema's

Hieronder volgen enkele voorbeelden van thema's en onderwerpen waarbij het vak Chinees gecombineerd kan worden met een ander schoolvak. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend.

 • Economie/M&O:
  • De invloed van China's economische ontwikkeling op mondiale milieuvraagstukken
  • China als lagelonenland
  • Het opzetten van een in China geproduceerde kledinglijn in Nederland: kansen en uitdagingen
  • De rol van China ten aanzien van de economische ontwikkeling van Afrika
 • Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen:
  • Mensenrechten en de Olympische Spelen / WK Voetbal in China
  • De liberalisering van de media in China
  • Vrijheid en democratie in China
  • Vrouwenrechten in China
  • Het één-kind-beleid sinds de jaren '80
  • Jong zijn in China in de 21ste eeuw: kansen en uitdagingen
 • Aardrijkskunde:
  • Migratie in China van platteland naar steden: economische en maatschappelijke gevolgen
  • Chinese minderheden
 • Geschiedenis:
  • 400 jaar Chinees-Nederlandse betrekkingen
  • De opkomst van China als politieke, economische en militaire wereldmacht
  • eerste, tweede en derde generatie Chinezen in Nederland
  • De rol van China in de mondiale communistische beweging
  • Taiwan: onafhankelijke of afvallige provincie?
 • Filosofie:
  • De invloed van het Confucianisme, Taoïsme en Boedhisme op het hedendaagse leven in China
  • Individualisme versus collectivisme
  • Expressies van levensfilosofie binnen de Chinese vechtkunsten
 • Wereldliteratuur:
  • De plaats van de "Chinese Klassieken" binnen de geschiedenis van de wereldliteratuur
 • CKV/Kunst/Muziek:
  • Culturele Revolutie in China: toen of nu? De opkomst van het individualisme binnen de Chinese beeldende kunst
  • Invloeden van westerse popmuziek op de hedendaagse Chinese popcultuur
  • Nederlandse architecten en het stadsbeeld van Peking in de 21ste eeuw
  • Delfts blauw: when East meets West!
  • Chinese film in de 20ste en 21ste eeuw.

Afstemming met andere talen

De koppeling met het ERK vraagt om een communicatieve aanpak in de les. Voor sommige docenten, en ook voor veel leerlingen, betekent dit nog steeds een omslag in werken en denken. Afstemming en uitwisseling hierover met de collega's van de andere talen wordt zeer aanbevolen. Als alle moderne vreemde talen op één lijn zitten, worden doelen en processen ook voor de leerlingen duidelijker.

Maak gebruik van de expertise van de talencollega's door het uitwisselen van ervaringen en materialen, lesobservaties, intervisie. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, taalopdrachten en toetsen, als voor het opzetten van taalprojecten en afstemming van beoordelingscriteria.