Bronnen

7 december 2023

Op deze site wordt vaak verwezen naar specifieke bronnen en publicaties bij delen van het programma. Die worden hier niet herhaald.

Hier noemen we meer algemene bronnen die gebruikt kunnen worden bij het invoeren van het onderwijs volgens het nieuwe examenprogramma. Tevens geven we een overzicht van de belangrijkste websites en vermelden we de volledige referenties van aangehaalde literatuur.

Algemeen lesmateriaal

De uitgevers van de huidige lesmethoden M en O zijn van de wijzigingen/vernieuwingen op de hoogte gesteld. Zij zullen hun lesmethoden gegeven de veranderingen aanpassen. Ook andere uitgevers of aanbieders van delen van lesmateriaal hebben zich van de vernieuwingen op de hoogte kunnen stellen. De mate waarin digitalisering van het onderwijs hierin gestalte krijgt of kan krijgen, moeten we afwachten.

Verder is er lesmateriaal te vinden via het digitale wikiwijsleermiddelplein. Indien men zelf leermiddelen wil delen via dit medium is het goed om de daarbij behorende criteria te lezen. Een ander verzamelplein van leermateriaal, maar dan gericht op de relatie met natuur- en duurzaamheidseducatie is die van groengelinkt.

Voor games verwijzen we verder nog naar het centraal bureau voor de levensmiddelen handel met hun spel supermarktmanager en de VECON met de business game.

Literatuur en relevante websites

​Voor wat betreft onderwijskundige publicaties verwijzen we naar de site van SLO zelf. Daarbij kan via de diverse sites toegang worden verkregen tot rapporten, waarin de nodige literatuurverwijzingen te vinden zijn. De site over 21e eeuwse vaardigheden is hierbij een mooie ingang om vaardigheden meer verdiepend te bestuderen.

Als het om de bedrijfseconomische inhoud gaat, zijn er tal van (gespecialiseerde) uitgeverijen die materiaal aanbieden. In algemene zin kan het aardig zijn om de publicaties van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid​ te volgen en die van de sociaal economische raad. Via dergelijke publicaties kunnen bepaalde onderwerpen die op bedrijfseconomisch gebied spelen meer 'trendmatig en structureel' worden geduid. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de betekenis van robotisering en het klimaatvraagstuk.

www.cvte.nl Officiële website van het College voor Toetsing en Examens, met onder andere de syllabi en de centrale examens van de afgelopen jaren.
www.examenblad.nl De officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs.
www.vecon.nl De website van de vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken.
www.lweo.nl De website van de landelijke werkgroep economieonderwijs.

www.vereniginghogescholen.nl/

sectoren/economie

De website van de Vereniging Hogescholen (waarmee de landelijke beroepsprofielen rondom de financieel-economische beroepen achterhaald kunnen worden).
wijzer in geldzaken Deze website geeft informatie, mogelijkheden voor onderwijs als het gaat om financiële zelfredzaamheid.
tegenlicht in de klas Deze website biedt ook voor (bedrijfs-)economie documentaireachtig materiaal
www.hetgroenebrein.nl Deze website is van een groep van 100 wetenschappers rondom duurzame economie en de betekenis hiervan voor de onderwijspraktijk.

ondernemerschap in onderwijs(algemeen)

Deze website gaat in op de rol van docentschap in het onderwijs over ondernemerschap.

onderwijs en ICT (kennisnet)

Deze website is bedoeld voor onderwijsmogelijkheden in combinatie met ICT.

duurzaamheid en onderwijs(groenkennisnet)

Deze website biedt mogelijkheden om kennis over duurzaamheid voor het onderwijs zichtbaar te maken.

duurzaamheid en onderwijs(verzameld)

Groengelinkt is een site die uitgewerkte voorbeelden op het gebied van groen onderwijs verzamelt (en rubriceert).

vakdidactiek en bedrijfseconomie

bedrijfseconomische begrippen

Deze websites bieden informatie m.b.t. bedrijfseconomie en didactiek, maar ook omschrijvingen voor relevante bedrijfseconomische begrippen.