Typering van de vernieuwing

13 december 2019

Er is een aantal grote programmatische veranderingen rondom het vak bedrijfseconomie.

  • het individu, de leerling, staat meer centraal; zo speelt het nieuwe programma in op de zelfredzaamheid, het ondernemerschap en meer in het algemeen de belevingswereld van de leerling;
  • een meer geïntegreerde programmastructuur, waardoor het vak vergeleken met het huidige examenprogramma van M&O een grotere samenhang krijgt. Als bindmiddel is aan het nieuwe examenprogramma een overkoepelend domein toegevoegd. Dit domein, domein B 'Van persoon naar rechtspersoon' (pdf, 1.5 MB) geheten, legt via een aantal subdomeinen de verbinding tussen de persoonlijke en de organisatorische invalshoeken van het vak bedrijfseconomie.

Het toegevoegde domein B brengt de domeinen A en C tot en met G in onderlinge samenhang, startend vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling. Het domein vormt een rode draad in het programma en start bij het begrip persoon, en loopt via eenmanszaak door naar rechtspersoon. In dit nieuwe domein B zijn overigens enkele eindtermen uit domein C van het 'oude' examenprogramma M&O (financiering van activiteiten) opgenomen, zoals vormen van consumptief en hypothecair krediet.

​In zijn geheel is domein B ('Van persoon tot rechtspersoon') een aanvulling op het huidige examenprogramma. Deze aanvulling betreft:

  • een brede benadering van de persoonlijke financiële zelfredzaamheid van de individuele leerling. Hierbij wordt aandacht besteed aan de financiële consequenties van belangrijke beslissingen, zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een huis, pensioen- en vermogensopbouw en de financiële en fiscale consequenties van trouwen en geregistreerd partnerschap, scheiden, erven en schenken;
  • het opstarten van een activiteit of bedrijf;
  • een maatschappelijke benadering van het bestaansrecht van organisaties: waar ontlenen organisaties hun bestaansrecht aan en hoe worden ze aangestuurd?​

In mei 2018 is in het tijdschrift economieonderwijs een artikel (pdf, 179 kB) verschenen dat de essentie van de vernieuwing beschrijft. Wat is en was de bedoeling van het nieuwe programma en wat zouden we dus in de klas moeten zien?