Studielasttabel

18 december 2019

Met het aantal studielasturen (slu) wordt aangegeven hoe zwaar een vak weegt in het vakkenpakket van de leerling. Dit aantal klokuren (géén lesuren) omvat alle activiteiten die nodig zijn om je in dit vak te bekwamen, zoals het volgen van lessen, het maken van huiswerk, het deelnemen aan excursies, het bestuderen van literatuur, etc...

De totale studielast voor een 'gemiddelde' leerling per jaar bedraagt 40 (weken) x 40 (klokuren per week): gemiddeld 1600 uur. In de tweede fase omvat het volledige havo-programma 3200 slu (4 en 5 havo) en het volledige vwo-programma 4800 slu (4, 5 en 6 vwo).

De studielast van het vak bedrijfseconomie beslaat voor havo uit in totaal 320 uur en voor vwo uit 440 slu. Naast deze slu zijn voor het profielwerkstuk 80 slu gereserveerd. Het onderwerp van het profielwerkstuk is profielgeoriënteerd en kan in geval van het gekozen profiel E&M bedrijfseconomisch zijn.

Ongeveer zestig procent van het examenprogramma wordt centraal geëxamineerd, ongeveer veertig procent valt buiten het centrale examen en wordt alleen, maar wel verplicht, in het schoolexamen getoetst. Daarnaast mogen de CE-stof en andere vakonderdelen ook op het schoolexamen worden getoetst. ​De eventueel door de school zelf toegevoegde onderdelen mogen per kandidaat verschillen.

SLU's
Totale studielast Studielast CE (60%) Studielast SE (40%)
havo 320 190 130
vwo 440 260 180