Korte ontstaansgeschiedenis van het nieuwe programma

16 november 2021

Na ongeveer zestien jaar was het vak management & organisatie (M&O) aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties) en (structurele) veranderingen in de samenleving, vroegen daar om.

De Vakvernieuwingscommissie M&O onder leiding van professor dr. Arnoud Boot heeft dit onderzocht en in haar consequenties voor het onderwijs doordacht en uitgewerkt in het rapport 'Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid' (pdf, 683 kB) (SLO, oktober 2014). Vervolgens heeft vanuit het CvTE de syllabuscommissie onder leiding van professor dr. Jaap Koelewijn dit voor het CE nader geëxpliciteerd.

Nieuwe naam: bedrijfseconomie

Onderdeel van de verandering is de nieuwe naamgeving van het vak. De nieuwe naam 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid' biedt meer duidelijkheid en geeft een moderne invulling en uitstraling aan het vak dat het perspectief van de leerling vooropstelt: als toekomstige werknemer, ZZP-er, maar ook als aspirant-ondernemer of als privépersoon die belangrijke financiële beslissingen moet nemen. Daarmee sluit het aan op een aantal belangrijke doelstellingen van het algemeen vormend onderwijs en in het bijzonder op het voorbereiden van jonge mensen op hun verdere loopbaan. De naam van het vak mag afgekort worden tot 'bedrijfseconomie (BE)' zolang in officiële documenten de volledige naam gebruikt wordt.