Positie van het vak

13 december 2019

Bedrijfseconomie is een keuzevak in het profiel 'Economie en Maatschappij (E&M)', naast de verplichte vakken economie, wiskunde A (of B) en geschiedenis.

Leerlingen in het profiel E&M kunnen dit vak kiezen, maar hebben ook de keuze uit aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of een moderne vreemde taal. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één.

Verder is het aan de school om bedrijfseconomie ook als keuzevak aan te bieden in de andere profielen. De examenstof voor het vak bedrijfseconomie is voor alle profielen identiek. Het is een school toegestaan om het vak bedrijfseconomie, of gedeelten ervan, in het vrije deel aan te bieden.​