De stem van de leerling, ook bij het leerplan


14 april 2021

In het leren worden eigen keuzes van de leerling steeds belangrijker. Maar echt participeren – meepraten en meebeslissen zoals leerlingen dat later zullen doen als lid van de maatschappij – gaat een stap verder. Hoe oefen je dat op school? Aan de hand van een vierstappenplan kunnen docenten hun leerlingen inspraak geven in de inhoud van de lessen. Download hiernaast de brochure met de vierstappen om het zelf direct te gebruiken.


bron: Brochure curriculumonderhandeling