Podcasts kunst en cultuur

18 september 2023

aflevering 1 | Rik Weeting met Folkert Haanstra

Hoe bevorder je de creativiteitsontwikkeling van je leerling? Wat is belangrijk bij de samenwerking tussen een groepsleerkracht en een kunstenaar of kunstvakdocent?

Rik Weeting, oud-curriculumexpert kunst en cultuur bij SLO, gaat in deze podcast in gesprek met Folkert Haanstra over wat werkt in kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Folkert Haanstra is één van de auteurs van de reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie.

aflevering 2 | Rik Weeting met Nadieh Graumans-Tigchelaar

Hoe laat je kinderen een open, inhoudelijk gesprek voeren naar aanleiding van de theatervoorstelling die ze net gezien hebben? Leerkrachten vinden het vaak een uitdaging om esthetische ervaringen in de klas te bespreken. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat zo’n gesprek te schools – of andersom – juist te vrijblijvend wordt?

Rik Weeting, oud-curriculumexpert bij SLO, gaat in deze podcast in gesprek met Nadieh Graumans-Tigchelaar over een laagdrempelige gesprekstool waarmee (groeps)leerkrachten in het primair onderwijs en speciaal onderwijs het bezoek aan een theatervoorstelling en andere kunstzinnige activiteiten kunnen nabespreken. Nadieh is theaterdocent, onderzoeker en ontwikkelaar van deze gesprekstool.