Leerlijnen

2 juni 2021

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de (doorlopende) leerlijn voor kunst- en cultuurvakken.

SLO heeft diverse handreikingen geschreven waarmee leraren leerlijnen voor de kunstvakken kunnen vormgeven. Zo laat de website 'Leerplan in beeld' zien welke kunstvakvaardigheden als rode draad door de schoolloopbaan van leerlingen lopen. Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van een eigen onderwijsprogramma voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt leerlijnen waarbij competenties van het creatieve proces voor de kunstvakken beeldend, dans, drama, muziek en voor cultureel erfgoed zijn uitgewerkt. TULE laat zien hoe de afzonderlijke inhouden en activiteiten van de drie kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie verdeeld kunnen worden over de acht basisschoolleerjaren. De publicaties 'Kunstkansen voor vmbo-leerlingen' en 'Kanskaarten voor havo en vwo' laat leerlingen van het voortgezet onderwijs hun eigen kunstzinnige mogelijkheden verkennen en versterken. En daarnaast biedt de website over het onderzoek Cultuur in de Spiegel een theoretisch kader dat als basis dient voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. SLO ontwikkelde hierbij een leerplankader cultuuronderwijs als handreiking om het theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk in het primair en voortgezet onderwijs te vertalen.

geselecteerde documenten