Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming h/v 2019


Onderzoek naar docentervaringen in havo en vwo 4
9 juli 2021

Het vernieuwde schoolexamenprogramma Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) havo/vwo is in het schooljaar 2017-2018 gestart voor alle vierdeklassers havo en vwo. Aanleiding voor dit monitorrapport is zicht te krijgen op hoe de beoogde verandering in het examenprogramma CKV in de dagelijkse lespraktijk door docenten en leerlingen wordt vormgegeven (uitgevoerd) en ervaren. Hoe kunnen leerlingen door het vak CKV een cultureel groeiproces doormaken (wat gebeurt er daadwerkelijk met het beoogde examenprogramma) en hoe begeleiden en bewaken hun docenten CKV dit proces? Daarnaast is onderzocht waar docenten (en hun leerlingen) met betrekking tot dit nieuwe examenprogramma tevreden over zijn en/of waar ze (nog) eventuele knelpunten ervaren. Andere monitorvragen gaan in op hoe docenten CKV zich hebben voorbereid op de invoering.


auteur SLO: Pascal Marsman, Ange Taminiau, Bart Penning de Vries
jaar van uitgave: 2019

Marsman, P., Taminiau, A., Penning de Vries, B., (2019). Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming h/v : Onderzoek naar docentervaringen in havo en vwo 4. Enschede: SLO.