De techniek van de kunst en andersom


12 november 2020

Waterbouwkundige objecten worden niet voor niets ‘kunstwerken’ genoemd. Dit inzicht leidde in de jaren zestig in het Amerikaanse onderwijs al tot de ontwikkeling van STEAM, een concept dat Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics verbindt tot een
opwindende combinatie van bètavakken en kunst. Inmiddels zijn er ook in ons land steeds meer scholen die STEAM inzetten voor vernieuwend, inspirerend, vakoverstijgend onderwijs. SLO deed een verkenning en trof mooie voorbeelden aan.


bron: SLO Context vo

toon meer