Trendanalyse

8 februari 2021

Het curriculum tegen het licht gehouden met onze trendanalyses

Het onderwijs van nu en de toekomst

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en het curriculum dus ook. Er ontstaan voortdurend mooie en nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan profielscholen en 10-14 scholen, tweetalig onderwijs of meer formatief evalueren. Welke ontwikkelingen zien we nog meer? Wat werkt? Wat zien we gebeuren in de maatschappij en in de wetenschap? En wat betekent dat voor het onderwijs aan onze kinderen? Met deze vragen houdt SLO zich dagelijks bezig. We nemen je graag mee in wat we zoal signaleren met onze trendanalyses.

Trends en thema's: wat is waar te vinden?

We volgen vakspecifieke en generieke (vakoverstijgende) ontwikkelingen in het curriculum. Op de generieke themapagina's en op de vakportalen zijn de belangrijkste thema's, ontwikkelingen en achtergronden uitgewerkt. Je vindt ze via het keuzemenu >

Hoe komen we aan onze inzichten?

Van de inspectie tot toetsontwikkelaars, van uitgevers tot schoolbestuurders, scholen en onderwijsbegeleiders; we werken met veel partners samen aan het curriculum. We kijken en luisteren naar wat er speelt in de praktijk, de wetenschap, de maatschappij en het beleid. We verzamelen informatie over hoe vernieuwingen in de praktijk werken en volgen ontwikkelingen in andere landen. We organiseren en bezoeken conferenties. Dit alles samen maakt dat we een goed overzicht hebben van de laatste stand van zaken en de knelpunten in het curriculum.

Meer lezen

In de Curriculumspiegel 2017 zijn de opbrengsten van de trendanalyses tot dan toe samengebracht: een handig totaaloverzicht van de generieke trendanalyses en samenvattingen van de vakspecifieke trendanalyses. De generieke themapagina's en de vakportalen worden doorlopend geactualiseerd en aangevuld met de nieuwste inzichten.

Generieke trendanalyse
Generieke hoofdstukken uit de Curriculumspiegel
Curriculaire samenhang download (pdf, 297 kB)
Curriculum en ICT download (pdf, 203 kB)
Curriculum en toetsing download (pdf, 1.4 MB)
Maatschappelijke vorming download (pdf, 238 kB)
Maatwerk download (pdf, 209 kB)
Ruimte, richting en ruggensteun download (pdf, 266 kB)
Schooleigen curriculumontwikkeling download (pdf, 246 kB)
Vakspecifieke trendanalyse
Vakspecifieke trendanalyses - volledige versies
Beroepsgerichte vakken download addendum
Bewegingsonderwijs en sport download
Geschiedenis download
Kunst en cultuur download addendum
Mens en maatschappij download
Moderne vreemde talen download
Natuurwetenschappelijke vakken download
Nederlands download