Trendanalyse

26 maart 2024

Het curriculum tegen het licht gehouden met onze trendanalyses

Het onderwijs van nu en de toekomst

Onderwijs is altijd in ontwikkeling en het curriculum dus ook. Er ontstaan voortdurend mooie en nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan profielscholen en 10-14 scholen, tweetalig onderwijs of meer formatief evalueren. Welke ontwikkelingen zien we nog meer? Wat werkt? Wat zien we gebeuren in de maatschappij en in de wetenschap? En wat betekent dat voor het onderwijs aan onze kinderen? Met deze vragen houdt SLO zich dagelijks bezig. We nemen je graag mee in wat we zoal signaleren met onze trendanalyses.

Recent gepubliceerde opbrengsten van onze trendanalyses

Trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het curriculum houden we systematisch bij. We publiceren regelmatig over gesignaleerde ontwikkelingen en uitdagingen of over een verdieping in een specifiek onderwerp binnen een vak/leergebied of thema. Je vindt de publicaties via het menu rechts samen met andere thema’s van het vak/leergebied of thema. We plaatsen ze ook hier voor een snel overzicht van recente publicaties vanuit onze trendanalyses.

Ontwikkelingen en uitdagingen kerndoelen po,  vo en (v)so

Wil je vlot een beeld krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor het curriculum van po en onderbouw vo? We hebben voor elk leergebied van Curriculum.nu onze startnotities en trendanalyses geactualiseerd in een beknopte notitie. Met onder andere aandacht voor kansengelijkheid, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook voor randvoorwaarden om te kunnen blijven werken aan de kwaliteit van het curriculum.

Wil je weten wat er speelt in het (v)so?

De trendanalyse (v)so gaat in op de ontwikkelingen en uitdagingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). We zien onder andere dat de leerlingenpopulatie steeds diverser wordt in het (voormalig) cluster 3 en 4 onderwijs. Ook gaan we in op passend onderwijs en inclusiever onderwijs. We sluiten af met kernpunten die van belang zijn bij het formuleren van een curriculum voor het (v)so.

Veel dank aan de leraren, schoolleiders en andere experts uit praktijk en wetenschap die hun perspectieven met ons gedeeld hebben om tot deze rijke opbrengsten te komen.

Ontwikkelingen en uitdagingen in het curriculum (2021 en 2022)
po en onderbouw vo
Burgerschap download (pdf, 139 kB)
Digitale geletterdheid download (pdf, 171 kB)
Engels / moderne vreemde talen download (pdf, 187 kB)
Kunst en cultuur download (pdf, 181 kB)
Mens en maatschappij download (pdf, 142 kB)
Mens en natuur download (pdf, 220 kB)
Nederlands download (pdf, 153 kB)
Rekenen-wiskunde download (pdf, 130 kB)
(voortgezet) speciaal onderwijs
(v)so download (pdf, 1.3 MB)

Trends en thema's: wat is waar te vinden?

We volgen vakspecifieke en generieke (vakoverstijgende) ontwikkelingen in het curriculum. Op de generieke themapagina's en op de vakportalen zijn de belangrijkste thema's, ontwikkelingen en achtergronden uitgewerkt. Je vindt ze via het keuzemenu. Ontwikkelingen in het (v)so vind je via de sectorpagina’s.

Hoe komen we aan onze inzichten?

Van de inspectie tot toetsontwikkelaars, van uitgevers tot schoolbestuurders, scholen en onderwijsbegeleiders; we werken met veel partners samen aan het curriculum. We kijken en luisteren naar wat er speelt in de praktijk, de wetenschap, de maatschappij en het beleid. We verzamelen informatie over hoe vernieuwingen in de praktijk werken en volgen ontwikkelingen in andere landen. We organiseren en bezoeken conferenties. Dit alles samen maakt dat we een goed overzicht hebben van de laatste stand van zaken en de knelpunten in het curriculum.

Meer lezen

In de Curriculumspiegel 2017 zijn de opbrengsten van de trendanalyses tot dan toe samengebracht: een handig totaaloverzicht van de generieke trendanalyses en samenvattingen van de vakspecifieke trendanalyses. De generieke themapagina's en de vakportalen worden doorlopend geactualiseerd en aangevuld met de nieuwste inzichten.

Generieke trendanalyse (2017)
Generieke hoofdstukken uit de Curriculumspiegel
Curriculaire samenhang download (pdf, 297 kB)
Curriculum en ICT download (pdf, 203 kB)
Curriculum en toetsing download (pdf, 1.4 MB)
Maatschappelijke vorming download (pdf, 238 kB)
Maatwerk download (pdf, 209 kB)
Ruimte, richting en ruggensteun download (pdf, 266 kB)
Schooleigen curriculumontwikkeling download (pdf, 246 kB)
Vakspecifieke trendanalyse (2015-2017)
Vakspecifieke trendanalyses - volledige versies
Beroepsgerichte vakken download addendum
Bewegingsonderwijs en sport download
Geschiedenis download
Kunst en cultuur download addendum
Mens en maatschappij download
Moderne vreemde talen download
Natuurwetenschappelijke vakken download
Nederlands download