Leermiddelen

29 november 2022

Goed onderwijs staat of valt met de leraar voor de klas. De basis van het onderwijs is het curriculum, dat onder andere bestaat uit de wettelijk gestelde doelen. Om het curriculum vorm te geven en deze doelen te bereiken, kun je als leraar leermiddelen gebruiken. De keuze, vorm en wijze van gebruik spelen daarbij een rol. Goede leermiddelen zijn de ‘dragers van het leerplan’ om een (nieuw) curriculum succesvol uit te voeren. Lesmethoden en andere (digitale) lesmaterialen ondersteunen het leerproces van de leerling en inspireren en faciliteren de leraar. Lesmethoden zijn de ruggengraat van goed onderwijs: ze geven houvast.

Maar waar vind je overzichten en vergelijkingen van leermiddelen, hoe kiest je school nieuwe leermiddelen en wat is er bekend uit analyses van leermiddelen? Welke ontwikkelingen en trends zijn er op de leermiddelenmarkt?

contactpersoon po

37

contactpersoon vo

74