Leermiddelen

30 januari 2024

Goed onderwijs staat of valt met de leraar voor de klas. De basis van het onderwijs is het curriculum, dat onder andere bestaat uit de wettelijk gestelde doelen. Om het curriculum vorm te geven en deze doelen te bereiken, kun je als leraar leermiddelen gebruiken. De keuze, vorm en wijze van gebruik spelen daarbij een rol. Goede leermiddelen zijn de ‘dragers van het leerplan’. Ze helpen om een (nieuw) curriculum succesvol uit te voeren. Methoden en ander (digitaal) lesmateriaal ondersteunen het leerproces van de leerling en inspireren en faciliteren de leraar. Lesmethoden zijn de ruggengraat van goed onderwijs: ze geven houvast.

Maar waar vind je overzichten en vergelijkingen van leermiddelen, hoe kiest je school nieuwe leermiddelen en wat is er bekend uit analyses van leermiddelen? Welke ontwikkelingen en trends zijn er op de leermiddelenmarkt?

SLO in de media

Geesje van Slochteren schreef voor het vakblad Van Twaalf tot Achttien een artikel over hoe leermiddelen passen binnen het geheel van curriculumontwikkeling.

contactpersoon po

Jose Lodeweges 270

contactpersoon vo

Hanna Beuling 270