Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015


23 mei 2019
Doel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.

auteur SLO: Marjolein Haandrikman, Ruud van Uffelen, Nynke Jansma
jaar van uitgave: 2016

Haandrikman, M., Uffelen, R. van, & Jansma, N. (2016). Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.