Kunst en cultuur: Addendum op de vakspecifieke trendanalyse 2015


23 mei 2019
In 2015 verscheen de eerste vakspecifieke trendanalyse (VTA) voor kunst en cultuur. De VTA beschrijft, per onderwijssector, de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. De publicatie van 2015 bevat de basis die nu met dit addendum wordt verbreed en verdiept.Tegen de achtergrond van de discussie over Onderwijs2032 is gekeken welke bijdragen de kunstvakken leveren aan de drie hoofddoelen van het toekomstig onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Vanwege de aandacht voor muziekonderwijs en de extra inspanningen die momenteel gepleegd worden om de kwaliteit van het muziekonderwijs in het primair onderwijs te verbeteren wordt het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum geschetst van muziek op school.

auteur SLO: Viola van Lanschot Hubrecht, Pascal Marsman, Stéfanie van Tuinen
jaar van uitgave: 2017

Lanschot Hubrecht, V. van, Marsman, P., & Tuinen, S. van (2017). Kunst en cultuur: Addendum op de vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede, SLO.