Curriculumspiegel 2017


10 april 2019
De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt.

auteur SLO: Elvira Folmer, Annette Koopmans, Wilmad Kuiper
jaar van uitgave: 2017

Folmer, E., Koopmans-van Noorel, A., Kuiper, W.(Eds.) (2017). Curriculumspiegel 2017. Enschede: SLO.