Leesomgeving thuis


Gesprekken over de materiële leesomgeving thuis

De fragmenten van gesprekken waarin leerlingen iets vertellen over de materiële leesomgeving thuis laten zien dat dergelijke informatie waardevol inzicht kan geven in hoe er thuis gelezen wordt en of kinderen daarin gestimuleerd worden. Dergelijke inkijkjes kunnen aanknopingspunten bieden voor oudergesprekken of –avonden waarin het lezen thuis of op school centraal kan komen te staan. Zijn ouders bijvoorbeeld op de hoogte van het feit dat kinderen gratis lid kunnen worden van de openbare bibliotheek en dat niet alle boeken aangeschaft hoeven te worden (zie Filmpje Mama koopt de boeken). Het gesprek met Mehemet (Filmpje Elke vrijdag) laat juist zien in wat een rijke materiële leesomgeving hij opgroeit. Hij heeft veel boeken thuis en haalt vaak boeken uit de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam). Hij gaat elke vrijdag naar de bibliotheek. Een dergelijk voorbeeld kan inspirerend zijn voor andere ouders.

​Mama koopt de boeken (Ivet groep 1-2)

​Elke vrijdag (Mehemet groep 7-8)

​Daarnaast geven ze ook informatie waar u in uw onderwijs in de klas op kunt aansluiten. Dilara mag helemaal alleen naar de bibliotheek om daar boeken uit te zoeken voor haar zelf en voor haar broer. In de klas kunt u dan ingaan op de vraag hoe je leuke boeken kunt vinden in de bibliotheek: Hoe doe je dat dan? En hoe kies je een boek voor je broertje? (zie Filmpje Helemaal alleen). Tessa vertelt over haar leeshonger, ze leest sommige boeken wel 6 keer. "Want als er verder geen boeken meer over zijn, dan lees ik wel weer opnieuw een boek", geeft ze als verklaring. Blijkbaar heeft Tessa soms het gevoel dat de boeken die ze kan lezen 'op' zijn (Filmpje De boeken zijn op). ​

​Helemaal alleen (Dilara groep 3-4)

​​De boeken zijn op (Tessa groep 5-6)

Gesprekken over de immateriële leesomgeving thuis

Kinderen die ook thuis lezen en voorgelezen worden, krijgen er meer plezier in én ze worden leesvaardiger. Ouders zijn cruciaal om van kinderen lezers te maken. Welke activiteiten worden er thuis ondernomen om kinderen aan het lezen te krijgen en houden? Ook daarover geven de leesgesprekken inzicht. Ze bieden aanknopingspunten voor het onderwijs op school.

​Geen zin (Dilara groep 3-4)

​Dilara vertelt dat ze thuis de enige is die boeken heeft. Ze vertelt dat haar vader en moeder thuis niet veel lezen, maar dat ze haar wel proberen te stimuleren: zij moet zelfs veel lezen van haar vader en moeder. Daar heeft ze niet altijd zin in. Het is goed te weten dat de ouders van Dilara haar graag willen stimuleren, maar dat Dilara dat niet als stimulerend ervaart. Dit is een aanknopingspunt voor een vervolggesprek met Dilara en haar ouders: hoe zorgen we er samen voor dat lezen leuk blijft?

​Gedichten bij oma (Rianne groep 5-6)​

​Rianne vertelt dat ze vroeger bij en met haar oma veel gedichten las, omdat oma veel boeken met gedichten had. Nu haar oma overleden is, leest ze geen gedichten meer en dat vindt Rianne eigenlijk jammer. Op school kan hierop ingespeeld worden: welke mogelijkheden zijn er om het lezen van gedichten weer op te pakken?

​Mijn vader (Mehemet, groep 7-8)

Mehemet vertelt dat zijn vader enorm belangrijk geweest is in zijn leesontwikkeling. Mehemet kon al lezen vanaf groep 2, maar had geen zin meer in groep 4 en 5. Hij vertelt dat zijn vader hem toen gestimuleerd heeft en hem zei: ‘Je moet lezen, elke week moet je een boek lezen’. Dit voorbeeld laat zien dat ouders betrekken bij het leesonderwijs heel stmulerend kan zijn.


link

Ouders betrekken bij het lezen

Stichting Lezen publiceerde in 2014 het rapport Ouders betrekken bij het lezen. Over het hoe en waarom van het betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis.