Tips


Voor leerlingen die doorstromen naar een opleiding in mbo, hbo of wo zijn een goede leeshouding en een goede leesvaardigheid van belang. Het vo kan daaraan meer doen dan leerlingen teksten met vragen voor te leggen.

Bevorder de leescultuur

Tips 1 en 2

Bevorder het leesgeweten

Tips 3, 4, 5 en 6

Vergroot het leesbewustzijn

Tips 7, 8 en 9

Maak leesopdrachten

Tips 10, 11, 12 en 13

Besteed aandacht aan woordschatontwikkeling

Tips 14, 15, 16, 17 en 18

Leeslessen herontwerpen

Tip 19