​​​​​Bevorder de leescultuur op school


Maak in het schoolbeleid een speerpunt van het versterken van leescultuur en leeshouding van leerlingen (én docenten). Breng met een enquête de leeshouding van de schoolbevolking in kaart, stel streefdoelen en maak concrete afspraken over activiteiten.

De Stichting Lezen bevordert met allerlei initiatieven en activiteiten het lezen (vooral van fictie): www.lezen.nl .
Richt een leescafé of leestafel in op een prominente plek in de school.
Organiseer een leesmarathon een hele dag staat de school in het teken van lezen en activiteiten rond teksten.
Nodig schrijvers uit voor een lezing op school. De stichting Schrijvers School Samenleving bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers: www.sss.nl .
Organiseer voor leerlingen, docenten en ouders (fictie)leesclubs om boeken met elkaar te bespreken.

Tip 1: Leestafel of lee​scafé
Tip 2: Leesmarathon

​​Tip 1

Leestaf​el of leescafé​

Richt op school een leeshoek, leescafé of leestafel in met kranten en tijdschriften. Kies hiervoor een centrale plek in bijvoorbeeld de kantine of de hal. Een leestafelcommissie (waarin ook leerlingen zitting hebben) bepaalt per half jaar wat voor soort bladen er op de leestafel moeten liggen en hoe die verkregen kunnen worden.
Een enquête onder docenten en ouders kan uitwijzen wie welke tijdschriften wil aanleveren, nadat ze thuis gelezen zijn.

De school neemt een abonnement op een of meer dag- en weekbladen, leerlingen zorgen voor aanvoer van gratis kranten. Leerlingen houden bij toerbeurt een week lang de tafel ‘bij’, dat wil zeggen dat zij erop toezien dat de lectuur niet mee wordt genomen, dat dagbladen na twee dagen opgeruimd worden en dat er regelmatig nieuwe, actuele bladen op de tafel komen. Naar keuze kunnen in de leeshoek ook enkele computers geplaatst worden met internetaansluiting. Een automaat met koffie, thee en frisdrank in de buurt kan de aantrekkingskracht van de leeshoek verder vergroten. ​Op een prikbord vlabij de leestafel kan iedereen opmerkelijke artikelen ophangen.​

​Tip 2​

Leesmarathon

​​​Tijdens een leesmarathon leest een jaarlaag, of de hele onderbouw, of de hele school gedurende bijvoorbeeld een middag en een avond. Allerlei teksten zijn aanwezig: romans, stripboeken, kranten, tijdschriften, studieboeken, enzovoort, in het Nederlands of in alle talen die de leerlingen machtig zijn.
Voor elk half uur lezen krijgen leerlingen (en docenten), al dan niet in teams ingedeeld, een stempel.
Leerling of team met de meeste stempels krijgt na afloop een prijs.

Er kunnen omringende activiteiten zijn, zoals interviews met journalisten en schrijvers (op video), discussie of debat over een actueel thema, reclameposters maken voor lievelingsboeken, een muurkrant bijhouden van de meest opmerkelijke teksten, toneelscènes spelen naar aanleiding van teksten, enzovoort. Ouders kunnen meedoen of assisteren. Een gezamenlijke maaltijd kan de marathon aangenaam onderbreken of afsluiten. Als extra stimulans kan georganiseerd worden dat volle stempelkaarten geld van een sponsor opleveren voor een goed doel. ​

Naar: Ilse Bolscher e.a., Literatuur & fictie, Biblion, Leidschendam, 2004.